QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

(0 review)
$18,000,000.00
View cart
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Chương trình nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và kiến thức, kỹ năng về giám sát. Với các môn học tự chọn được phân thành ba nhóm chuyên ngành hẹp: quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường có định hướng lựa chọn một chuyên ngành cho người học

Course Features

  • Lectures 1
  • Quizzes 1
  • Duration
  • Skill level
  • Language Tiếng Việt
  • Students 2
  • Assessments Self
  • HTML

    • No items in this section

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
$18,000,000.00
View cart